Miesiąc: Luty 2019

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Główne kierunki polityki morskiej państwa w okresie II Rzeczypospolitej

Pod pojęciem „polityka morska” należy rozumieć zespół zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa jako kraju morskiego, związanego z morzem silnymi więzami historycznymi, gospodarczymi i kulturowymi. W odradzającej się po latach zaborów Polsce trudno było mówić o więzach kultu­ro­wych czy historycznych, ale morze wciąż istniało w świadomości zarówno przedstawicieli władz jak i zwykłych ludzi jako niezwykle ważna kwestia, wręcz fundament kształtowania niepod­leg­łego bytu narodu.

Zenon Szostak: Kapitan, Bosman i „Burza”

„Burza” – The Tempest (1611) Williama Szekspira, jak przystało na tytuł sztuki, zaczyna się dynamiczną, burzliwą sceną, pełną ryku morza (oceanu), z piorunami uderzającymi z hukiem i z błyskawicami, walką maryna­rzy o zapanowanie nad okrętem zagrożonym rozbiciem o pobliski, skalisty ląd.