Eugeniusz Moczydłowski: Gardens of Svalbard

● What caused widespread belief about the relationship of lush flora with presence nesting birds on Svalbard, when we clearly see that the vegetation is lush and all-present without fertilization by nesting birds? ● What factor controls the occurrence of these so-called Gardens of Svalbard? ● Since bird guano is not necessary for Gardens of […]

Eugeniusz Moczydłowski: Ogrody Spitsbergenu

● Co spowodowało powszechne przekonanie o związku między bujną florą Svalbardu i gniazdującymi ptakami, skoro roślinność jest bujna i wszechobecna bez nawożenia przez gniazdujące ptaki? ● Jaki czynnik kontroluje występowanie Ogrodów Svalbardu? ● Skoro ptasie guano nie jest konieczne do wzrastania Ogrodów Svalbardu, to czy istnieje jakiś związek pomiędzy występowaniem kolonii ptasich i bujnej roślinności […]

Kazimierz Babiński: Gra w kota i mysz

Pamięci Güntera Grassa ●     Film „Kot i mysz” w reżyserii Hansjürgena Pohlanda miał premierę ponad pół wieku temu w Berlinie Zachod­nim. Na jego powstanie wpłynęło wiele różnorodnych i niezwykle złożonych okoliczności, głównie natury politycznej. Bez ich krótkiego zarysowania nie sposób ustalić miejsca i znaczenia dzieła w ówczesnej kul­turze i polityce Niemieckiej Republiki Federalnej ani odpowiedzieć na pytanie, na czym polegała jego […]

2019 – Rok Prasy Morskiej
Marek Słodownik: Główne kierunki polityki morskiej państwa w okresie II Rzeczypospolitej

Pod pojęciem „polityka morska” należy rozumieć zespół zagadnień związanych z funkcjonowaniem państwa jako kraju morskiego, związanego z morzem silnymi więzami historycznymi, gospodarczymi i kulturowymi. W odradzającej się po latach zaborów Polsce trudno było mówić o więzach kultu­ro­wych czy historycznych, ale morze wciąż istniało w świadomości zarówno przedstawicieli władz jak i zwykłych ludzi jako niezwykle ważna kwestia, wręcz fundament kształtowania niepod­leg­łego bytu narodu.

Zenon Szostak: Kapitan, Bosman i „Burza”

„Burza” – The Tempest (1611) Williama Szekspira, jak przystało na tytuł sztuki, zaczyna się dynamiczną, burzliwą sceną, pełną ryku morza (oceanu), z piorunami uderzającymi z hukiem i z błyskawicami, walką maryna­rzy o zapanowanie nad okrętem zagrożonym rozbiciem o pobliski, skalisty ląd.