Dzień: 20 lutego 2020

Kazimierz Babiński: Czekając na Marsjan.
7. Dekada Gierkowska

Rok 1977 Dla przykładu w roku 1977 wśród 20. filmów[1] o najwyższej frekwencji nie było ani jednego radziec­kie­go, chociaż na ekrany trafiły wówczas m.in. dwa premierowe wybitne dzieła: Wniebo­wstą­pie­nie (1977, reż. Łarisa Szepitko) i Tabor wędruje do nieba (1976, reż. Emil Loteanu), które znalazły się na liście na pozycjach 63 i 65. Listy frekwencyjne otwierały: Kochaj albo rzuć (1977, reż. Sylwester Chęciński) […]