Kapitan Ziemowit Barański opowiada: Rejs szkoleniowy – nawigacja klasyczna

W roku 2019 Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski, na wniosek niżej podpisanego, podjął decyzję, aby corocznie organizować co najmniej jeden szkoleniowy rejs szkoleniowy rejs na s/y Roztocze pod hasłem „nawigacja bez elektroniki”. Celem było szkolenie z nawigacji klasycznej, a więc: zliczenie graficzne, określanie pozycji obserwowanej różnymi metodami i elementy astronawigacji.

Andrzej Kasia: Duch filozofii średniowiecznej czy duch filozofii ortodoksyjnie chrześcijańskiej (1961)

W przekładzie polskim ukazały się nakładem Pax-u dwie książki najwybitniejszego obecnie specjalisty w zakresie mediewistyki filozoficznej i jednego z najgłośniejszych dzisiaj w świecie tomistów, Étienne Gilsona: Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958 (L’esprit de la philosophie medievale, I wyd. Paris 1932 w dwóch tomach) i Chrystianizm a filozofia, Warszawa 1958 (Christianisme et philosophie, I wyd. Paris 1936).

Kazimierz Robak: Jak Krzysztof z Krzysztofem

Jedną z niewielu pewniejszych rzeczy, które wiemy na temat Kolumba, jest to, że – prawdopodobnie – przez kilka lat mieszkał na wyspie Porto Santo, gdy przebywał na archipelagu Madery jako pośrednik w handlu cukrem z ramienia lizbońskiej filii banku genueńskiej rodziny Centurionich.