Juliusz Słowacki – „Hymn. O zachodzie słońca na morzu” (19 października 1836)

Juliusz Słowacki

Hymn.
O zachodzie słońca na morzu

 

Juliusz Słowacki (1809-1849) –  „Hymn” (1836), pierwsza strona rękopisu
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

 

Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
      Gwiazdę ognistą…
Choć mi tak niebo ty złocisz i morze,
      Smutno mi, Boże!

 

Jak puste kłosy z podniesioną głową,
Stoję rozkoszy próżen i dosytu…
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,
      Ciszę błękitu.
Ale przed tobą głąb serca otworzę:
      Smutno mi, Boże!

 

Jako na matki odejście się żali
Mała dziecina, tak ja płaczu bliski,
Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali
      Ostatnie błyski,
Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze,
      Smutno mi, Boże!

 

Dzisiaj na wielkiém morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
      Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze,
      Smutno mi, Boże!

 

Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem nie znał prawie rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
      Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
      Smutno mi, Boże!

 

Ty będziesz widział moje białe kości,
W straż nie oddane kolumnowym czołom;
Alem jest jako człowiek, co zazdrości
      Mogił… popiołom.
Więc że mieć będę niespokojne łoże,
      Smutno mi, Boże!

 

Kazano w kraju niewinnéj dziecinie
Modlić się za mnie co dzień… a ja przecie
Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie,
      Płynąc po świecie.
Więc że modlitwa dziecka nic nie może,
      Smutno mi, Boże!

 

Na tęczę blasków, którą tak ogromnie
Anieli twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie
      Patrzący – marli.
Nim się przed moją nicością ukorzę,
      Smutno mi, Boże!

 

Pisałem o zachodzie słońca, na morzu przed Alexandryą
[19 października 1836]

 

= = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Rysunek, którym ten wiersz Słowackiego ilustrowany jest zbyt często, więc cytuję dla przestrogi:

 

Kazimierz Mordasewicz (1859-1923 ) – Ilustracja do „Hymnu o zachodzie słońca” Juliusza Słowackiego
(1899; Muzeum Literatury)

 

 


► powrót do strony: Cień latyńskich żagli – 2. Morza Trzech Wieszczów