Juliusz Słowacki – „Wschód słońca nad Salaminą” (ok. 1839)

Juliusz Słowacki

Wschód słońca nad Salaminą
(ok. 1839)

 

Pamiętam jedną godzinę żywota –
Leżałem w greckiej łodzi… Spało morze –
A każdy żagiel był jak muszla złota,
W której się chował w albańskim ubiorze
Majtek. Słuchałem, jak fala klekota,
Kiedy jej złotą pierś kaika[1] porze[2]
Księżyc się cicho błyszczał, złoty taki
Jak słońce… łódź płynęła z Kalamaki.

 

I z wolna wschód się oczerwienił siny.
Ponad Pireą[3] powiał wiater świeży,
Wzdrygnęła się łódź śród morskiej równiny,
Jak rycerz, gdy go w piersi wróg uderzy.
Była to pierwsza fala Salaminy,
Szła od mogiły, gdzie Temistokl[4] leży –
Zatrzęsła łodzią, wkoło ją obeszła,
Zagrzmiała – jękła żałośnie – i przeszła.

 

Wstałem – tańczyły fal różane bryły –
Słońcu się niebios otwierała droga. –
Słońce! – myślałem, że wstaniesz z mogiły
Temistoklesa, – jak z mogiły Boga
Zmartwychwstający anioł blasku, siły…
Lecz nie – gdzie był tron złoty jego wroga,
Skąd Kserkses[5] patrzał na zniszczenia dzieło,
Wyszło ogromne słońce i stanęło…

 

Wtenczas zacząłem urągać się w duchu
Grobowi, – co był rzuconym w ciemnoty,
I morzu, które chodziło w łańcuchu –
I obróciłem się, gdzie stał tron złoty,
Paląc się w słońca czerwonym wybuchu…
Bo tak stać musiał, gdy ginęły floty
I marli za kraj rozpaczni[6] obrońce –
Kserkses, na tronie tym ubrany w słońce!…

 


[1] „kaik” – kajak

[2] porze (daw.) – pruje (fale itp.), przecina.

[3] „Ponad Pireą” – ponad portem Pireus. Pireus – miasto portowe w Grecji, główny port starożytnych Aten, położony ok. 10 km na płd.-zach. od centrum miasta.

[4] Temistokles (ok. 524-459 p.n.e.) – polityk i wódz ateński, twórca potęgi morskiej Aten, główny autor zwycięstwa Greków nad Persami pod Salaminą (480 p.n.e.).

[5] Kserkses – król perski pobity pod Salaminą. Przyglądał się on istotnie działaniom wojennym z wysokiego tronu ustawionego na górze.

[6] rozpaczny (daw.) – rozpaczliwy.

 


► powrót do strony: Cień latyńskich żagli – 2. Morza Trzech Wieszczów