SzPŻ-2016 – daty, liczby, fakty

Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego – edycja 2016 to projekt przeznaczony dla uczennic i uczniów II klas gimnazjum.
W trakcie roku szkolnego wolontaryjnie niosą oni pomoc niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym.
Podczas kwalifikacji wyłania się grupę płynących w dwumiesięczny rejs żaglowcem.
Pozostali wypływają w tygodniowe rejsy pocieszenia na Mazurach.
Projekt jest bezpłatny dla uczestników.

Oderwanie młodzieży od środowiska domowego i szkolnego ma olbrzymi wpływ na wychowanie.
Podczas rejsu młodzież ma 6 lekcji dziennie i obsługuje żaglowiec w systemie wachtowym przez 24 godz. na dobę.
Stworzenie z podopiecznych załogi, grupy wspólnie realizującej powierzone jej zadania, pozwala młodym ludziom przezwyciężyć egoizm.
Konieczność współpracy w zmiennych, często trudnych warunkach pogodowych, pomaga w walce z egocentryzmem oraz niezauważaniem pracy innych osób.

 

Żaglowiec: Pogoria
Dowódca: kpt. Krzysztof Grubecki
Załoga: [kliknij]

 

Czas trwania rejsu:
2016-08-28, 15:35 – 2016-10-21, 13:10
53 doby 21 godz. 35 min.

 

Trasa rejsu:
Civitavecchia – cieśniny tureckie – Konstanca – Noworosyjsk – Soczi – Warna – cieśniny tureckie – wyspa Skiros – Lavrio – Reggio di Calabria – wyspa Vulcano – wyspa Ponza – Civitavecchia.

 

Długość trasy:
4059 Mm

– W morzu lekcje są prowadzone codziennie, również w weekendy.
– Oprócz tradycyjnych zajęć lekcyjnych – dodatkowo popołudniowe samokształcenie.
– Zadane prace „kubrykowe” do samodzielnego opracowania.
– Przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów ponadprogramowych.

 

SzPŻ-2016 – nauczane przedmioty (19):

– język polski
– język angielski
– historia
– historia kultury Zachodu
– edukacja dla bezpieczeństwa
– matematyka
– fizyka
– chemia
– biologia
– geografia
– WOS
– informatyka
– muzyka
– plastyka
– zajęcia techniczne
– wychowanie fizyczne
– etyka
– gastronomia
– zajęcia wychowawcze

 

SzPŻ-2016 w liczbach:

– Zrealizowano 205 lekcji 45-minutowych.
– Odbyły się 34 dni szkolne, po 6 godzin lekcyjnych.
– Składa się to na 6,8 tygodnia szkolnego.
– Rejs trwał 53 doby 21 godz. 35 min. = 7,7 tygodnia.
– Zorganizowano ok. 27 godzin zajęć pozalekcyjnych:
– filmoznawstwo,
– malarstwo,
– meteorologia,
– spotkania z gośćmi,
– karaoke.

 

Egzaminy kuratoryjne:
– Przeprowadzono podczas rejsu egzaminy kuratoryjne z języka polskiego, języka angielskiego, historii i matematyki.
– Miejsce egzaminowania, Pogoria, uzyskało aprobatę Kuratoriów Oświaty.

 

Zajęcia sportowe:
– Codzienne, poranne zajęcia sportowe.
– Zaczynaliśmy od m.in. 10 pompek – pod koniec rejsu wszyscy wykonywali po 60 pompek.
– Rywalizacja z innymi załogami w portach.

 

Nawigacja:
– Nauka nawigacji i budowy statku podczas wacht nawigacyjnych, zarówno w dzień jak i w nocy.
– Obsługa urządzeń nawigacyjnych oraz sterowanie żaglowcem.
– Historia Pogorii, STI i STAP oraz Szkół Pod Żaglami.

 

Kambuz:
– Praca w kambuzie podczas przygotowywania posiłków.
– Codzienne utrzymywanie na statku czystości: kubryków, toalet, korytarzy, kabin.

 

Prace pokładowe:
– Szorowanie pokładu.
– Odrdzewianie i malowanie.
– Wymiana takielunku.
– Naprawa żagli.
– Czyszczenie mechaniki.

 

Kreatywność:
Prowadzone były zajęcia/warsztaty mające na celu pobudzenie kreatywnego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.
W ramach tych zajęć zorganizowano następujące konkursy:

– logo SzPŻ,
Mam talent,
– konkurs fotograficzny,
– najciekawsza pobudka,
– turniej szachowy,
– słówka rumuńskie,
– najlepsi w kambuzie,
– konkurs plastyczny,
– miniatury filmowe.

 

Konferencja: „O problemach XXI wieku z perspektywy uczniów Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”.
– Udział przedstawicieli z Polski, Rumunii i Rosji.

 

Goście,
przebywający na pokładzie również dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i swoimi pasjami, np.:
– Marina Nożenko nauczała podstaw języka rosyjskiego, opowiadała o kulturze Karelii i tamtejszych warunkach życia;
– Daria Bloch-Lewandowska opowiadała o życiu w bazie polarnej.

 

Wycieczki (organizowane w każdym porcie, poprzedzone przygotowaniem teoretycznym):
– miejscowe muzea, w tym kilka o charakterze narodowym,
– wejście na wulkan z wciąż aktywnymi fumarolami,
– Akwarium Morskie w Konstancy,
– Wioska Olimpijska oraz tor F1 w Soczi,
– średniowieczny monastyr Aładża niedaleko Warny,
– kościoły katolickie i prawosławne.

 

Regaty  Wielkich Żaglowców i STI Friendship Trophy

Pogoria uczestniczyła w Czarnomorskich Regatach Wielkich Żaglowców (SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016), co nakładało na załogę dodatkowe obowiązki i obciążenia związane z żeglugą w wyścigu.
Regaty zorganizowane były przez  Sail Training International – instytucję zrzeszającą wszystkie wielkie żaglowce świata.

Z rąk prezesa STI, Robina Snouck-Hurgronje, Pogoria, jej kapitan i załoga otrzymali Friendship Trophy – nagrodę przyznawaną przez kapitanów jednostek biorących udział w regatach; to najważniejszy z laurów możliwych do zdobycia podczas regat STI.

Młodzież podziękowała organizatorom, wręczając Robinowi Snouck-Hurgronje fragment żagla z wyhaftowaną sylwetką Pogorii oraz dedykacją od Kapitana i załogi.

– Wszyscy kapitanowie STI otrzymali od załogi listy z podziękowaniem za uznanie i przyznanie głównej nagrody regat wielkich żaglowców, STI Friendship Trophy.

 

Pogoria Times:
W trakcie rejsu młodzież pisała i wydawała gazetkę pokładową Pogoria Times.
Opublikowane zostały 3 numery.

 

Zadania dla kadry podczas rejsu SzPŻ polegały na:
– realizacji programu szkolnego MEN;
– rozszerzeniu programu nauczania, bazujące na mijanych podczas rejsu miejscach oraz wydarzeniach z nimi związanych;
– kształtowanie charakteru i umiejętności takich jak:
– gospodarowanie czasem i praca zespołowej,
– przezwyciężanie stresu i własnych słabości,
– wyrabianie zdolności liderskich,
– wykorzystanie energii i umiejętności w działaniach wielozadaniowych,
– szybkie orientowanie i właściwe działania,
– dyscyplina i odpowiedzialność.

========

 

Prawie to samo, a jeszcze z obrazkami, w formie prezentacji PowerPoint, możecie obejrzeć tu.

 

========

 

Witek Krautsztrung, absolwent SzPŻ-2016, po rejsie przygotował w swoim gimnazjum prezentację na temat Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego.
Jeden ze slajdów wyglądał tak:

Myślę, że coś w tym jest….

Kazimierz Robak
23 czerwca 2017

 


Periplus powrót do artykułu głównego