Wojciech Przybyszewski: Broszura ze stacji Arctowskiego.
Z cyklu „Wygrzebane z lamusa”.

36 lat temu.

Prezentowany tu folder, w formacie kwadratu o wymiarach 20 x 20 cm, nie jest paginowany, a jeśli policzyć, ma 36 stron plus okładka. Papier gruby błyszczący, druk kolorowy, wersja językowa angielska – jednym słowem, jak na czasy PRL-u, pełen luksus. Ale nie w tym rzecz.

Ten egzemplarz książeczki zatytułowanej Antarctic Arctowski Station. Polish Academy of Sciences, wydanej na zlecenie Komitetu Badań Polarnych przy Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk (druk: Zakład Poligraficzny AGPOL, 1983), wyróżnia się wśród innych tym, że na jego stronach odciśnięte zostały okolicznościowe pieczątki poczty statkowej m/s Koral – pełnomorskiego holownika ratowniczego przewożącego uczestników X Wyprawy Antarktycznej PAN z Gdyni na Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego oraz zabierającego wracających do kraju uczestników wyprawy wcześniejszej (1985/1986). To po pierwsze.

A po drugie: na trzech innych stronach folderu naklejone zostały znaczki Poczty Polskiej wydane w 1987 r. z okazji X-lecia Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (jest wśród nich znaczek z wizerunkiem Pogorii), ostemplowane datownikiem FDC[1] stosowanym w UPT Warszawa 1 w dniu wprowadzenia tych znaczków do obiegu (13 lutego 1987).

Jeśli dodać do tego, że na jednej z całostronicowych fotografii jest tam Pogoria w Zatoce Admiralicji (4 lutego 1981) – nie trzeba wyjaśniać, dlaczego wydawnictwo to zajmuje w moim lamusie miejsce szczególne.

Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista Antarktyda, Antarktyka, Arctowski, King George Island, Krzysztof Baranowski, Pogoria, Przybyszewski, stacja Arctowskiego, Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, Ziemia Ognista

 

►Wojciech Przybyszewski◄
środa, 19 lipca 2023
przypis: Kazimierz Robak


[1] FDC = First Day Cover – koperta, na którą naklejony jest znaczek pocztowy ostemplowany datownikiem (często ozdobnym) z datą pierwszego dnia obiegu znaczka.


► Periplus – powrót na Stronę Główną