Kazimierz Robak: Cypel i Półwysep

Nie sposób nie zauważyć podobieństw między tym, co dzieje się w Katalonii, a wyda­rze­nia­mi z historii toczącej się równolegle, która od ponad 300 lat ma zasięg międzynarodowy, bo wpływa na relacje hisz­pań­sko-brytyjskie, niezależnie od tego czy oba państwa były na ścieżce wojennej, czy w Zjed­no­czo­nej Europie. Chodzi oczywiście o Gibraltar.

Stanowisko Hiszpanii jest tu niezmienne od samego początku. Jedyny ilustrujący je cytat, jaki wpada mi w tej chwili do głowy, pochodzi z Gombrowicza: „Wziąć za mordy i staszczyć!”[1]

Poniższy tekst jest zasadniczo drugą częścią „Byków bez kompromisu”, ale już kilka osób zasygnalizowało, że zamieszczony tam odsyłacz im umknął.
Zapraszam więc po raz drugi:

► ► ►   Cypel i Półwysep


[1] Gombrowicz, Witold. Ślub. (1953; akt III).

Fot. na Stronie Głównej:

Geograf, karmiący małpie dziecko na Skale, jest od zawsze facetem o niesłychanym spokoju i dobroci.
Czego np. dowodzi pełne zaufanie Mamy Makakowej.
© Fot. Kazimierz Robak (1983)
z: Robak, Kazimierz. SzPŻ 1983/84: ALBUM RODZINNY. Warszawa : WKR, 2017 (ebook)