Eugeniusz Moczydłowski: Ogrody Spitsbergenu

● Co spowodowało powszechne przekonanie o związku między bujną florą Svalbardu i gniazdującymi ptakami, skoro roślinność jest bujna i wszechobecna bez nawożenia przez gniazdujące ptaki?

● Jaki czynnik kontroluje występowanie Ogrodów Svalbardu?

● Skoro ptasie guano nie jest konieczne do wzrastania Ogrodów Svalbardu, to czy istnieje jakiś związek pomiędzy występowaniem kolonii ptasich i bujnej roślinności na klifach skalnych?

● Jak możliwa jest fotosynteza roślin pod 180-centymetrową warstwą śniegu?

 


► Periplus – powrót na Stronę Główną