Jaworski, Krzysztof. Życie na trójkącie.
1. Na szczyt fali; 2. W dolinę fali.

Opublikowane właśnie zostały wspomnienia Krzysztofa Jaworskiego, żeglarza harcerskiego i akademickiego związanego ze Szczecinem od lat czterdziestych XX w.

Fragmenty tych wspomnień regularnie publikują Zeszyty Żeglarskie. Najnowszy odcinek jest dostępny w numerze majowym (41e, maj 2019): jest w nim opis Powstania Warszawskiego 1944 widzianego oczami 11-letniego chłopca. Niezwykła lektura.

Dwutomowa książka Jaworskiego „Życie na trójkącie” zawiera barwne opowieści młodego gimnazjalisty, licealisty, studenta, człowieka dorosłego przedstawione na tle historii: przedwojennej, wojennej, powojennej – zawsze niełatwej, a często burzliwej i trudnej.

 

Autor zaczął żeglować w roku 1947: początkowo w drużynie harcerskiej w Szczecinie, a od początku lat pięćdziesiątych – w szczecińskim żeglarstwie akademickim. Brał udział w Mistrzostwach Polski Jachtów Morskich w 1952, 1953 (Mistrzostwo Polski) i 1955, w licznych regatach morskich i śródlądowych (klasy: Słonka i Finn). W latach 1954-1959 był komandorem Klubu AZS Gdańsk. W życiorysie ma członkostwo w Komisji Morskiej ZG AZS i Komisji Kapitanów ZG PZŻ, działalność instruktorską i publicystyczną.

Książkę – którą czyta się jednym tchem – można kupić w Jacht Klubie AZS w Szczecinie.

Cena 50 zł (za dwa tomy) lub dobrowolna wpłata na cel szlachetny,
np. na konto: Fundacja Avalon (KRS0000270809) Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym; ul. Michała Kajki 80/82/1; 04-620 Warszawa.

Nr rachunku: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytuł wpłaty: Zubczewska 10827

(kr)

 


► Periplus – powrót na Stronę Główną