„Zygmunt” dla Wojciecha

Wojciech Przybyszewski, redaktor naczelny „Spotkań z Zabytkami”, otrzymał NAGRODĘ ZYGMUNTA. Przyznało ją Muzeum Romantyzmu w Opino­górze i tam, 22 wrześ­­nia 2019 r., statuetka została wręczona Laureatowi.

Kapituła nagrody tak uzasadniła swój wybór:

Pan Wojciech Przybyszewski popularyzuje wiedzę o rodzie Krasińskich i działalności Muzeum Roman­tyzmu w Opinogórze, między innymi w swojej książce ’Portrety rodowe Krasińskich’ oraz w licznych artykułach publikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych i popu­lar­­no­­nauko­­wych z dziedziny humanistyki.
Prace te mają charakter przełomowy, zawierają nieznane wcześniej teksty źródłowe o histo­rycz­nym znaczeniu dla badań nad sztuką i kul­turą polską XIX wieku.
Laureat jest niekwes­tio­no­wa­nym autorytetem w dziedzinie badań nad sztuką polską doby romantyzmu.[1]

 

Trudno o trafniejszą ocenę działalności Laureata, w której tematy związane z rodem Krasińskich i epoką romantyzmu są tylko jednym z wielu rozdziałów.

Recenzje książek Wojciecha Przybyszewskiego znajdziecie na łamach portali Periplus.plŻeglujmy Razem (wciąż w remoncie, ale już niedługo!):

Portrety królów i wybitnych Polaków;
► Mistrzowie i dyletanci.

 

Laureatowi – a prywatnie serdecznemu od lat przyjacielowi, z którym wiele tysięcy mil przez morza i lądy przepłynąłem – gratuluję!

Wojciech Przybyszewski z „Zygmuntem” dziękuje za nagrodę;
za nim: Roman Kochanowicz – dyrektor Muzeum Romantyzmu oraz Monika Salamon-Miłoboszewska – zastępca dyrektora
(Muzeum Romantyzmu, Opinogóra; 22 września 2019; fot. Spotkania z Zabytkami)

 

Wszystkim P.T. czytającym te słowa polecam miesięcznik Spotkania z Zabytkami – zawsze pełen tekstów ciekawych i mądrych, starannie zredagowanych i podanych ze smakiem (warto zaprenumerować, bo to kopalnia wiadomości), który Wojciech Przybyszewski prowadzi od szesnastu lat.

Jeśli nie znajdziecie egzemplarzy w wersji papierowej (a drukowane są na kredowym papierze i w znakomitej jakości), zajrzyjcie choć na stronę internetową ► <http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/>.

Kazimierz Robak
29 września 2019

 


[1] Za Spotkaniami z Zabytkami informuję, że na tematy związane z rodem Krasińskich herbu Ślepowron oraz Muzeum Romantyzmu w Opi­no­gó­rze Wojciech Przybyszewski opublikował:

jedną książkę:
Portrety rodowe Krasińskich (Warszawa : Wyd. Argraf, 2006)

17 artykułów:
„Somosierry duże i małe” (Art & Business; 1996, nr 11; s. 28-33);
„Generalska czara” (Spotkania z Zabytkami; 1998, nr 4; s. 12-13);
„Depesza do Napoleona” (Gazeta Antykwaryczna; 1998, nr 7-8, s. 15-17);
„Wyroby złotnicze ze skarbca generała Wincentego Krasińskiego” (Mazowsze; wyd. Ośrodka Dokumentacji Zabytków; 1999, nr 12; s. 137-148);
„Generalska pompa” (Spotkania z Zabytkami; 2004, nr 1; s. 28-30);
„Urodzinowy podarunek [dotyczy reprodukcji fotograficznej obrazu ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze]” (Spotkania z Zabytkami; 2008, nr 7; s. 36-38);
„Somosierra” (Spotkania z Zabytkami; 2008, nr 11; s. 3-8);
„Dwór Krasińskich w Opinogórze po stu latach otworzył podwoje” (Spotkania z Zabytkami; 2008, nr 11; s. 38-39);
„Somosierra w malarstwie, rysunku, grafice i rzemiośle artystycznym” (Amor Patriae Nostra Lex. Zeszyty Muzeum Romantyzmu; 2008, z. II, Opinogóra 2008; s. 23-37);
„Zabytki na znaczkach. W dwusetną rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego” (Spotkania z Zabytkami; 2012, nr 5-6; s. 70-71);
„Zapomniana poetycka strofa [o sentencji namalowanej na portrecie Zygmunta Krasińskiego ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opi­no­gó­rze]” (Spotkania z Zabytkami; 2012, nr 11-12; s. 11-14);
„Portret Zygmunta Krasińskiego na tle Koloseum” (Spotkania z Zabytkami; 2012, nr 11-12; s. 15;
„Wiedzieć Więcej. O Minterowskich statuetkach Zygmunta Krasińskiego i Adama Mickiewicza” (Spotkania z Zabytkami; 2013, nr 3-4; s. 68-70);
„Jeszcze nie wiemy wszystkiego [komentarz do artykułu o srebrnych zabawkach Zygmunta Krasińskiego]” (Spotkania z Zabytkami; 2014, nr 7-8; s. 60-61);
„W hołdzie ukochanej matce i braciom” (Spotkania z Zabytkami; 2016, nr 3-4; s. 17-21);
„Wokół jednego zabytku: Kogo przedstawia ten portret?” (Spotkania z Zabytkami; 2016, nr 7-8; s. 38-39);
„Zielone gniazdko hrabiny Elizy Krasińskiej” (Spotkania z Zabytkami; 2017, nr 5-6; s. 31-35

oraz dwie recenzje:
„Spotkanie z książką. Zbiory artystyczne Ordynacji Krasińskich” (Spotkania z Zabytkami; 2005, nr 3; s. 8);
„Spotkanie z książką. Wokół ‘Drogi do Okólnika’” (Spotkania z Zabytkami; 2005, nr 8; s. 8).

 


► Periplus – powrót na Stronę Główną