Miesiąc: sierpień 2022

Andrzej Kasia: Duch filozofii średniowiecznej czy duch filozofii ortodoksyjnie chrześcijańskiej (1961)

W przekładzie polskim ukazały się nakładem Pax-u dwie książki najwybitniejszego obecnie specjalisty w zakresie mediewistyki filozoficznej i jednego z najgłośniejszych dzisiaj w świecie tomistów, Étienne Gilsona: Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958 (L’esprit de la philosophie medievale, I wyd. Paris 1932 w dwóch tomach) i Chrystianizm a filozofia, Warszawa 1958 (Christianisme et philosophie, I wyd. Paris 1936).