Dzień: 2024-03-18

Kazimierz Robak: Trzecia ręka Kazimierza.
3. Według Krzyckiego (kto ma świętego w rodzie…) (3/6)

Śmierć królewicza Kazimierza była dla rodziny monarszej ciosem, ale ponieważ królewicz zmarł w opinii świętości, w skali państwowej potrafiono to wykorzystać propagandowo. Jagiellonowie byli katolikami świeżej daty – dziad zmarłego, Władysław Jagiełło, przyjął rzymski chrzest w wieku dojrzałym, a Litwa formalnie przeszła na katolicyzm w roku 1387 – więc aura pobożności otaczająca Kazimierza jeszcze za […]