Wojciech Przybyszewski: Wyspa Świętej Heleny.
Z cyklu „Wygrzebane z lamusa”.

39 lat temu.

Podczas krótkiego pobytu w Warszawie (po jubileuszowym rejsie Pogorii, o którym niedawno pisałem) odwiedził mnie Kazik Robak, od dwudziestu ośmiu lat mieszkający w USA. Takie wizyty mogą wyzwolić, i wyzwalają, niejedno wspomnienie z czasów, kiedy naszym domem była Pogoria

Wystarczy spojrzeć na zamieszczone tu kapitalne zdjęcie autorstwa kapitana Andrzeja Drapelli (1929-2017) – w takiej scenerii 16 kwietnia 1984 r. żegnaliśmy Wyspę Świętej Heleny.

Wojciech Przybyszewski, Pogoria, Szkoła Pod Żaglami, Krzysztof Baranowski, św. Helena, Wyspa św. Heleny, Jamestown, Napoleon, Wyjście z Wyspy Świętej Heleny (Kazimierz Robak i Wojciech Przybyszewski), 16 kwietnia 1984 r.
fot. Andrzej Drapella

 

O czym wtedy rozmawialiśmy? Może o lekcji historii, którą Kazik przeprowadził przy dawnym grobie cesarza Napoleona?

Wojciech Przybyszewski, Pogoria, Szkoła Pod Żaglami, Krzysztof Baranowski, św. Helena, Wyspa św. Heleny, Jamestown, Napoleon,Uczestnicy rejsu „Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego – Śladami starych kultur” na Pogorii przy grobie Napoleona I na Wyspie Świętej Heleny, 15 kwietnia 1984 r.[1]
fot. Kazimierz Robak

 

Może o młodych mieszkańcach tej wyspy szukających każdej nadarzającej się okazji, byle tylko wyrwać się z tego zapomnianego przez wszystkich zakątka naszego globu, byle tylko dostać się do cywilizacji…

Wojciech Przybyszewski, Pogoria, Szkoła Pod Żaglami, Krzysztof Baranowski, św. Helena, Wyspa św. Heleny, Jamestown, Napoleon,Młodzież ze Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego i z Jamestown na Wyspie Św. Heleny, 15 kwietnia 1984 r.
fot. Kazimierz Robak

Może…

Wojciech Przybyszewski, Pogoria, Szkoła Pod Żaglami, Krzysztof Baranowski, św. Helena, Wyspa św. Heleny, Jamestown, Napoleon,Nicolas-Eustache Maurin (1799-1850) – „Otwarcie trumny Napoleona I na Wyspie Świętej Heleny, czwartek 15 października 1840 r. (c. 1841; Ouverture du cercueil de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, le jeudi 15 octobre 1840; litografia kolorowana; ; 410 x 520 mm; Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon)
Źródło: Images d’art

 

Wojciech Przybyszewski, Pogoria, Szkoła Pod Żaglami, Krzysztof Baranowski, św. Helena, Wyspa św. Heleny, Jamestown, Napoleon,Grób Napoleona na Wyspie Świętej Heleny
(litografia; wg: Sokołowski, August. Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. Warszawa : Druk. P. Laskauera, 1904; t. 2, cz. 1, s. 234)

 

Wojciech Przybyszewski, Pogoria, Szkoła Pod Żaglami, Krzysztof Baranowski, św. Helena, Wyspa św. Heleny, Jamestown, Napoleon,Załoga Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego w Longwood House – domu Napoleona I na Wyspie Św. Heleny, 15 kwietnia 1984 r.
fot. Kazimierz Robak

►Wojciech Przybyszewski◄
środa, 16 sierpnia 2023


[1] Miejsce, gdzie był pierwszy grób Napoleona Bonapartego na Wyspie Św. Heleny, odwiedzili wszyscy z Pogorii – i uczniowie, i kadra. Tu uwieczniona jest tylko niewielka część załogi, która skorzystała z tego, że „fotograf przy tym był”. [przyp. P+/Kazimierz Robak]


► Periplus – powrót na Stronę Główną