Kategoria: Retro

Kapitan Ziemowit Barański opowiada: Rejs szkoleniowy – nawigacja klasyczna

W roku 2019 Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski, na wniosek niżej podpisanego, podjął decyzję, aby corocznie organizować co najmniej jeden szkoleniowy rejs szkoleniowy rejs na s/y Roztocze pod hasłem „nawigacja bez elektroniki”. Celem było szkolenie z nawigacji klasycznej, a więc: zliczenie graficzne, określanie pozycji obserwowanej różnymi metodami i elementy astronawigacji.

Kazimierz Robak: Majówka z zabytkami

„Spotkania z Zabytkami” to czasopismo niezwykłe. Zaklina czas, sprawiając, że to co dawne staje się bliskie, a to co dzisiejsze nabiera wartości ponadczasowych. Stoi na straży tradycji i historii, opisując dzisiejszość. Nie ma znaczenia, który numer się weźmie do ręki i na której otworzy stronie, bo zawsze trafia się na znakomite teksty i staranną ikonografię. […]

Kapitan Ziemowit Barański opowiada: Bosman, rektor, pilot

STS Fryderyk Chopin – po I rejsie Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego i udziale w regatach „Columbus 1992” – powrócił do Polski i po krótkim remoncie wyszedł w kolejny rejs Szkoły. Pierwszy semestr odbywał się na trasie Gdynia – Fort de France, na Martynice, drugi – z Fort de France do Szczecina, a oba trwały […]