Miesiąc: Lipiec 2019

2019 – Rok Prasy Morskiej.
Marek Słodownik: Młody Gryf (1931–1939)

Geneza tego tytułu była oczywista. W pierwszym wydaniu nowego pisma redakcja zwróciła się do czytelników: Od dawna daje się odczuwać brak takiego organu prasowego dla młodzieży, który docierając do szerokich rzesz tej młodzieży, przyno­sił­by zdrową wiado­mość, uczył, podnosił kultu­ralnie i realizo­wał współ­czesne ideały wycho­wawcze. Pomorze specjalnie odczuwa brak ta­kie­go cza­so­­pisma, gdyż pomorska młodzież ma do […]

Kazimierz Robak: Rok 1967: Jimi Hendrix w Monterey. 4. Płonąca gitara

Hendrix używał ognia na scenie podobno tylko trzy razy. Gitara podpalona 31 marca 1967 w Astorii została odnaleziona po czterdziestu latach i natychmiast wystawiona na aukcję. Część fanów Hendrixa uważa ją za fałszywkę i – trzeba przyznać – argumenty mają mocne. Niemniej jednak, we wrześniu 2008, Sunburst Fender z widocznymi śladami pozostawionymi przez ogień, sprzedano […]

Kazimierz Robak: Rok 1967: Jimi Hendrix w Monterey. 2. Jimi w Londynie

Na początku 1964 roku Jimi Hendrix zamieszkał w Nowym Jorku. Grał bez przerwy, czasem były to występy w zespołach akompaniujących ówczesnym sławom jak The Isley Brothers, Little Richard czy King Curtis, czasem w grupach znanych jedynie lokalnie, jak Curtis Knight And The Squires (Knight stał się sławny dopiero później, z tego… że w jego zespole […]